Binnen de NBvV functioneren op dit moment 18 speciaalclubs. De speciaalclubs zijn bedoeld, de naam zegt het eigenlijk al, voor de liefhebbers, die zich willen specialiseren in één bepaalde tak van onze liefhebberij. De speciaalclubs hebben bijna allemaal een eigen clubblad, houden clubkampioenschappen en beleggen vergaderingen en studiedagen. Zij hebben goede contacten met de keurmeestersverenigingen en kunnen op die manier zorgen dat er goede standaardeisen komen. En groot aantal heeft zijn eigen indeling van regionale speciaalclubs.

Om lid van een speciaalclub te zijn dient men, als men in Nederland woont, lid te zijn (bij voorkeur via een afdeling) van de NBvV. De secretariaatsadressen en andere informatie van de speciaalclubs staan hieronder. 

Voorzitter:
Dhr. L. Wooning,
Dam 8
2871 CS Schoonhoven
Telefoon: 0182-385921
Email: Fr.wooning@live.nl

Secretariaat:
Dhr. A.J. Hulsman
Noordmaad 4
8431TZ Oosterwolde
Telefoon: 06-15137718
Email: secretariaat-vsc@ziggo.nl

 

[table “” not found /]

Kleur- & PostuurkanariesAfkorting:Soort vogels:Contactpersoon:Website:FacebookLogo
Nederlandse Kleurkanarie ClubNKCKleurkanariesKlik hierwwww.ttt.nljkjj
testtesttesttesttesttest
Speciaalclub Kleurkanarie Noord-NederlandSKNNKleurkanariesKlik hierKlik hier

[table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]