Voorzitter: Riekus de Haan

Secretraris: Erik Hulsman